Gjennom to ulike årsmøter har det blitt vedtatt at vi skal ha en parkeringsordning i Snarøya Sameie. Ønsket har vært å ivareta følgende formål:  

      A)  Organisere parkeringsarealet på vegne av sameierne og øvrige beboere, da det er                færre plasser en seksjoner.

B)  Besørge midler til vedlikehold av parkeringsområdene.

Det er 101 enheter, 64 plasser og 30 garasjer. Med andre ord - det er fullt!

Ordningen genererer ca. kr. 90.000,- i året, som skal finansiere bl. annet følgende prosjekter:

Måking; foreligger i fast vaktmesteravtale med Vega Eiendom og sesongavtale med Vaktmestertkompaniet. Ved store snøfall er det lov å ta en måkeskuffe og måke selv.
Framtidige utfordringer som belysning, asfaltering, drenering strømuttak til El-biler etc.
Rydding, beplantning og generelt vedlikehold av området.

Det vil per 01.02.2016 komme nye bevis i mindre størrelse til alle hvite bevis samt de rosa midlertidige bevisene. Gjestebevisene beholder sin størrelse og gule farge.

Parkeringstillatelser kommer i tre former:

  1. Permanent parkeringstillatelse, hvitt bevis. 1 stk. per leilighet som ikke har garasje.
    Beviset følger leiligheten, ikke kjøretøyet. Men denne kan man parkere på alle plassene i sameiet som ikke er reservert gjester.
  2. Gjesteparkeringstillatelse. Gult bevis, 1 stk. per leilighet, alle 101 enhetene. 
    Denne følger leilighetene og gir rett til å stå på plassene merket med ”Gjester".
  3. Midlertidig parkeringsbevis, rosa bevis. Utstedes  fra 01.02. og gjelder ett år framover.
    De vil bli gitt ut basert på hvor mange plasser som er igjen, gitt antall plasser som av ulike årsaker ikke blir brukt. Midlertidige bevis kan trekkes tilbake av styret, refusjon av innbetalt beløp gis for resterende måneder i henhold til avtale.

Retten til å parkere på sameiets grunn uten avgift gjelder kun de som parkerer ihht oppgitte betingelser MED beviset synlig foran i vinduet. Vær påpasselig med dette! Ordningen er satt opp for å være rettferdig, og for å forsøksvis sikre seksjonseiere og andre beboere mulgheten til én parkeringsplass. Parkeringsområdene er regulert alle dager
kl. 00:00-24:00 (hele døgnet).

Gjesteparkeringen kan benyttes av gjester med gult bevis synlig i frontruten på bilen i maks 72 timer/3 døgn. Deretter må bilen være borte i minimum 48 timer.

Gjesteplassene vil i tillegg i en prøveperiode være satt av til tidsbestemt sms-basert avgiftsparkering tillatt for alle, gjester med gjestekort står selvsagt gratis uansett.
Parkeringstakst er satt til kr. 20,- per time.
Parkeringsfondet til Snarøya Sameie vil motta 80% av innkomne midler av denne tjenesten.

Østlandske Parkering AS innehar kontrollmyndighet på parkeringsområdene våre etter skriftlig avtale med styret.
Kontrollavgiften er for tiden kr. 760,-, beløpet tilfaller ØP AS i sin helhet.
ØP AS ble av Styret valgt da de ikke koster Snarøya Sameie noe for avtalen om kontroll, derfor tilfaller ilagte kontrollavgifter ØP AS.
ØP AS har valgt å stå utenfor Parkeringsklagenemda fordi denne nemda krever at selskapene betaler kr. 60 000,- per år for å være medlem.  Styret anser det som en god nok grunn for dette valget, alternativet for Snarøya Sameie blir at vi må betale for kontrolltjenesten, og etter løpende vurderinger ser vi at kontroll på området fremdeles er et behov slik at vi kan få ha våre beboerplasser ifred.
Vi forstår at de som får bot på "sitt eget område" synes dette er uhyre surt, men husk synlig korrekt bevis inne i bilen - så slipper du bot.

Er beviset mistet, så ta kontakt med parkeringsansvarlig.