Viktig!

For at vi alle skal ha varme, må radiatorene luftes hos alle.
Spesielt de som bor i øverste etasjer:

Steng av termostaten først.
Åpne lufteskruen litt med skrunøkkel og hold den åpen til det kommer vann
Åpne termostaten igjen.