Styreleder: Anne Kari Aas, tlf.: 415 19 903, mail: AnneKari@aka.as

Sameiet Rolfstangveien 5 har laget sin egen nettside, den finner du her;

siste styremøte 19.6 - Scandic

Karen Reiersen, Leila Kalin og JT var alle til stede:

Saker: 
Nye innbyggere i Rolfstangveien 5
Husordensregler, skal distribueres, underskrives og returneres
økonomi – gjennomgang av vår økonomi
planer for vannrørene i kjelleren
Markiser – skal alle være i samme farge, utforming og posisjon på balkongen
Oppkjørselen, utformingen av denne med belysning
Veikrysset mellom P og R, manglende status
Bod for sykler, papir og glass utenfor
Vask av fellesområder
Vaktmesterordningen
Forvalter og valg av denne
Trimrom
Bildekk lagres i B bomberom
Ansvarsområder fordelt:

Karen Reiersen:
Oppussing, fasader, markiser, trappeoppganger, kjeller, orden og HMS

Leila Kalin
Sosiale tilstelninger, parkering og fellesarealer

JT

Hjemmesiden, innkalling, agenda, referater, informasjon
Teknisk vedlikehold, ENØK, økonomi, forsikringer, lån
Vaktmester kontakt – 

Husordensregler

Det ble vedtatt nye husordensregler for R5 –

Fint om hver enkelt gjør seg kjent med disse - Klikk her!
Det er lagt vekt på mer ryddighet rundt oppussing av leilighetene.
Som før kan du ordne og greie i egen bolig slik det passer deg til før kl 21.00 på hverdager, men ikke på søndag/helligdager. Nytt er at profesjonelt arbeid av større karakter legges til dagtid og at avfall skal holdes inne på egen eiendom, ikke oppbevares ut på fellesarealene.

Om du skal legge nytt gulv, så er det strengere krav til de opp i etasjene om lydisolering under gulvet. Kontakt styret

Fargen vår er spesifisert for maling og markiser, som hver beboer er pålagt til å ha i orden

Videre er HMS satt inn ved at man ikke lenger kan ha private eiendeler i trappeoppgangene, pga brannfare og i tilfelle evakuering.  

Siste møte Scandic våren 2015

Vi feiret Britts runde tall og pratet litt om hva vi ønsket oss i Rolfstangveien, både som leietager og som eier av eiendommen. Oppmøtet var veldig bra, da over 20 mennesker stilte opp! Tidligere styreleder informerte om hva som har blitt gjort, litt om hva som kommer, og litt om utfordringene det er å sitte i styret.

Det ble klart at ingen ønsket å stille til valg som styreleder fra oss i sameiene P1, P3 og R7, men tre kandidater ønsket å sitte i vårt i R5, og som sendte en representant i de saker som gjelder felles eiendom i Snarøya Sameie. Det var ønskelig av majoriteten av de frammøtte å ha ett styre direkte knyttet til blokka vår. Slik ble det!

Det ble videre drøftet om det var ønskelig med mer profesjonell assistanse til styre i de større sakene som kommer i forbindelse med rehabilitering o.l.  Flertallet ønsket med god margin dette velkommen, selv om det ville koste oss noe mer i form av økte fellesutgifter. Det nye styret vil derfor se etter nye aktører som kan hjelpe oss med dette.

Det vil derfor i denne perioden være fokus på de saker som angår Rolfstangveien 5 og fellesarealene i sameiet. 

Prosjekter 2014 - 2015 - 2016

Presentert i vilkårlig rekkefølge:

  1. Styret blir presentert for et forslag om å lage et kombinert sykkel/papir gjenvinnings området utenfor oppgang A
  2. Vannrørene i blokka må grundig gjennomgås snarest
  3. Oppkjørselen belyses og bark legges
  4. Rekkverkene på begge sider av bygget males i grønt (dugnad om noen har lyst)
  5. Avfall inne blir for tungt for posene som er hengt opp – forsøk mindre mengder og bytt pose. Eventuelt bruk av støtte under dem. (vanskelig å holde rene?)
  6. Gjenstående hull på parkeringen og drenering fra veggen ordnes
  7. Postkasse skilt og ringetablåer skal være i orden
  8. 2 av våre beboere skal fikse litt på sine fasader før 17 mai
  9. Bildekk kan settes i bomberommet i B uten avgift for dette.
  10. Ser vi muligheten for trimrom i C? Rommet står klart til bruk 

før....

Etter....

Parkeringsplassen

Inneholder nå færre baseng. 
Håper det hjelper til neste sesong. Området langs veggen fra oppgang C rundt hjørnet mot parkeringsplassen skal også bygges opp litt for å tørke  opp området

Endelig!
Etter mange år har vi branndør inn fra parkeringsplassen i blokka...

Resultat møte Scandic torsdag 4 desember

Hei alle og takk for hyggelig treff på Scandic torsdag 

I den sammenheng tok vi opp ulike tema fra listen, som budsjettet 2015, hvor fellesutgiftene justeres opp med 5% - Kanskje siste gang på lenge om årsmøtet gir grønt lys for nye energikilder?

Hvor viktig inntekten fra parkering er og hvorfor dagens løsning er viktig å opprettholde.  
Utgiftene - Hvor stor prosentandel går til hver post. Hva vi kan forvente framover.
Gode innspill fra dere gjør at jeg ser på nye alternativer til innkalling av kapital til branndører. Mest sannsynlig er av vi setter et tak på 48.000 og resten fra vedlikeholds budsjettet. Det avgjøres av dere på årsmøtet. I budsjettet er det satt av midler til ENØK, soilrør evaluering, rørene i bunn av blokka og generell økt bevilgning til rørlegger, elektriker og generelt vedlikehold. Det forventes ingen store utgifter utover dette.
La oss håpe det holder.

Det er flott å kunne utveksle tanker og kommentarer direkte på denne måten, og jeg håper at dette er en tradisjon vi kan ivareta også neste høst her hos oss i Rolfstangveien 5.

I tillegg fikk hver oppgang anledning til å direkte stemme på hva de ønsket i forbindelse med boder. Mest prekært, noe avstemningen reflekterte, var behovet i A oppgangen, hvor planker og dører har begynt å gi etter for setningsskadene.

Resultatet ble som følger:

Oppgang A: 6 for, 1 imot, 1 avgav ikke stemme. Her vil boder bli bygget
Oppgang B: 2 for, 3 imot, 3 avgav ikke stemmer. Ingen boder vil bli bygget
Oppgang C: 2 for, 3 imot, 3 avgav ikke stemmer. Ingen boder vil bli bygget

Takker for godt oppmøte!

Oppkjørsel

Det har kommet inn ønsker om at vi skal ha bedre belysning langs kjørebanen opp langs hele blokka. Ser nå på muligheten til å legge duk og dekk bark på området langs kanten, samt 4 til 6 lyspunkter. Dette skal budsjetteres og legges fram for styret i begynnelsen av september. 

Innspill her, som i alle saker, taes i mot med takk Smiler

FORVENT UTGIFTER

Som vi alle vet, bygningen er gammel og oppgavene mange.

Budsjettene våre går ca i balanse om lite gjøres og ingenting ryker og ingenting vedlikeholdes. 

Slik har det vært en stund, og nå går ting i stykker.

Styret står ansvarlig for at ting fungerer OG at verdien på våres felles områder holder seg over tid. Dette er ikke mulig å få til med dagens fellesutgifter. De vil måtte økes i tiden som kommer for å dekke løpende utgifter både innen drift, vedlikehold og for å opprettholde verdien av vår felles eiendom. 

Det siste er stikkledningen inn fra hovedrøret til Bærum kommune til blokka vår. 
Regningen kom på ca 75.000. Samme problemstilling har vi i forbindelse med rørene inni selve blokka. Flere lekkasjer både her og i de andre blokkene. 

11. nov, 2014

Branndører

Dørene vi har i oppgangen for å hindre brann er ikke av riktig standard og må byttes. Regner med å begynne det arbeidet høsten 2015

11. feb, 2014

Sko og søppel i gangene

Etter vedtaket om å utstede et administrasjonsgebyr på kr. 250 for gjentatte overtredelser, så har tilfellene gått fra 12 - 15 stykker i sameiet til 1 pr. runde! Veldig bra.
Er implementert

Styreleder Rolfstangveien 5

Jan Thomas

Mail: Noleway93@gmail.com

Tlf: 4053 1882