Ordinært sameiermøte torsdag 27.04.2017 kl. 18:00

Hei!

Styret minner om ordinært sameiermøte for alle i Snarøya Sameie torsdag 27.04.2017 kl. 18:00!

Vi henviser til innkallingene sendt tidligere per post/epost for saksliste og årsberetninger.

Ordinært sameiermøte for Sameiet Pelvikveien 1 følger rett etter avsluttet møte i Snarøya Sameie, og avvikles sammen med Sameiene Pelvikveien 3 og Rolfstangveien 7 (fra ca. kl. 19:30).

Vi håper å se mange av dere - Vel møtt!

Oppussing

Oppussing igang i oppgangene B, og C i blokka.
Stor takk til Morten Dalset, som har tatt på seg denne og andre oppgaver for de som bor der. Håper alle blir fornøyd!

Evaluering høsten 2014.

Sikkerhet er også viktig.
Nye kostbare branndører er på plass i oppgang C

Ny maling i trappene i oppgang B, C og D.
Stort behov og dette blir bra!

Styreleder: Anett Breien - tlf.: 977 58 490, mail: Pelvikveien1@snaroyasameie.com