Bestillinger

Styregodkjennelse av leietakere:
«Forespørsel om godkjenning av leietakere må inneholde kontaktinformasjon på seksjonseier, samt kontaktinfo på samtlige leietakere. Det gjøres også oppmerksom på at leietakere skal gjøre seg kjent med husordensreglene for sameiet.»

For nøkkelbestillinger:
Nøkkelbestillinger: «Nøkler sendes rekommandert fra Trio Ving i Moss og koster ca. kr. 350,- per nøkkel (inkl. mva og frakt). Ekstra tillegg hvis det slipes opp flere nøkler. Bestilling sendes som e-post til BD (tronstad@braekhus.no) og må inneholde nøkkelnummer (V35324 + tre siffer), navn og postadresse på mottaker. 

For postkasseskilt /ringeklokke:
«Send skjema til tronstad@braekhus.no med informasjon om hva som skal stå på hvert av skiltene.