Flytting

Om du flytter til oss eller fra oss så er det viktig å huske følgende:

 • Sett opp en maskinskrevet lapp på døren nede, slik at dine naboer vet hva som kommer og går. 

 • Blokker ikke innkjørselen mellom 7 og 9, samt 15 til 17.

 • Ikke sett igjen ting på sameiets grunn, som kjeller eller fellesareal.
  Dette vil bli kastet på din regning og med påfølgende gebyr


 • All skade på eiendommen vil du holdes direkte ansvarlig for.

 •  Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen.

  Ved overdragelse av en leilighet - så vel frivillig som tvungen – skal styrets samtykke innhentes. Samtykke kan bare nektes på saklig grunnlag. Samtykke må foreligge før erverv finner sted. Ved innflytting foreligger det et gebyr på kr. 1.000

  Utleie av leilighet krever samtykke fra sameiets styre. Samtykke må forellige før utleie finner sted. Samtykke kan ikke nektes eller trekkes tilbake uten saklig grunn.

  Erverver og leietaker av seksjonen skal gjøre seg kjent med sameiets vedtekter og gjeldende husordensregler og kvittere for at disse dokumentene er mottatt.