Parkutvalget

Parkutvalget består av to medlemmer, Mari-Anne Robberstad og Esther Laugen.

Grøntplan

Kopi av grøntplan kan fåes ved å henvende seg til styret.