Kontaktinformasjon

Kontakt styret

Det avholdes styremøte månedlig. Alle henvendelser til styret skal meldes skriftlig og tas så med til styrebehandling og referatføres. Er det saker som krever hurtig behandling, vil styret vurdere mulighet for raskere saksbehandling. Henvendelser gis svar i form av brev eller e-post etter at de er behandlet. Ved saker som trenger videre arbeid etter styrevedtak, vil det ta noe tid etter styremøtet før svar foreligger i form av brev eller e-post etter at de er behandlet. Ved saker av mer prekær art, ta kontakt med styreleder i din blokk. 

Generelle henvendelser kan sendes til respektive styreledere.

Styreleder i Pelvikveien 1
Øystein Klingenberg Hansen

Epost; Pelvikveien1@snaroyasameie.com

Tlf.: 957 63 662

Styreleder i Pelvikveien 3
Arturas Polskij
Epost: Pelvikveien3@snaroyasameie.com
Tlf.: 957 72 837

Styreleder i Rolfstangveien 5
Jan Thomas Eagye
e-post: styret@rolfstangveien.com
Tlf: 405 31 882

Styreleder i Rolfstangveien 7
Marit Dalset
e-post: Rolfstangveien7@snaroyasameie.com
Tlf: 926 92 850

Vaktmester
Vaktmester skal kun kontaktes av styrets representanter

Forretningsfører
Brækhus Eiendom AS
Steffen Tronstad
e-post: tronstad@braekhus.no
Tlf: 23 23 90 90
Hjemmeside: www.braekhus.no 
 
 

For at vi da skal få gitt deg tilbakemelding, er det viktig at du skriver inn fullt navn og e-postadressen din eller oppgir annen kontaktinfo i meldingen. For saker som haster - som feks. vedrørende vann, strøm, skade, ulykker - ta kontakt per telefon.

 

Varmeanlegg/varmtvann – kontakt med sakkyndige eksperter, herunder ENØK og Jordvarme:   Styret


Publiseringer - hjemmeside/Sameienytt/innkalling agenda/sammendrag: Styret


Parkeringssaker, rydding på området, framtidige prosjekter, snømåking: Styret


Oppussing felles prosjekter, vedlikehold, HMS-inspeksjonsrunder 1-2 ggr. per måned, følge opp Husordensreglene m.m.: Styret

 
Parksaker/vaktmester – følge opp at ting som er satt opp til å bli utført, blir utført – dugnader, lister og forslag, knyttes mot parkutvalget: Styret


Økonomi - forsikringer/banklån/oversikt over status for felles, satt opp som datatilknytningspunkt til BD:  Styret

Kontrakter - (andre) Vask trapper/DGN/Canal Digital/rørlegger – Bærum Rør og Alfa Olis/øvrige håndverkertjenester: Styret