Vårdugnad 2018

 Felles dugnad for hele Snarøya Sameie

MANDAG 7. OG TIRSDAG 8.MAI FRA KL. 17:00

Med værforbehold! Endelig dag annonseres ved oppslag og epost. Vi ber dere likevel sette av begge dagene da vi også vil fordele nye parkerings"bevis" (ny løsning, derfor "":) for både ordinære og gjesteplasser. Nærmere beskjed om når og hvor du skal møte opp for signering kommer i mai.

Vi avslutter dugnaden med felles grilling ved flaggstangen. Styret kjøper inn enkel mat og drikke. Om noen ønsker å bidra med kaffe/te og noe bakverk er det veldig hyggelig.

Vi bestiller sol og akkurat passe varmt vær… 😊

Oppmøte ved redskapsbod/vaskeri Rolfstangveien 7.
Oppmøtelister fremlegges når dugnaden avsluttes.

RENOVA kommer onsdag 9.mai på dagtid og henter avfallet vårt. Se egen info om dette på dugnadsinfo på oppslagstavlene.

Vi håper alle stiller opp og dermed bidrar til at vi får ryddet godt opp på fellesarealene våre. Vår egeninnsats er med på å holde kostnader til vaktmestertjenester lavere.

Har du ikke anledning til å stille ta kontakt med din styreleder, det finnes alltid noen ekstra oppgaver som du kan gjøre.

 Hilsen fra Styret i Snarøya Sameie

 

Ordinært årsmøte for alle sameiene og Snarøya Sameie

 P Å M I N N E L S E

Styret i Snarøya Sameie minner om ordinært sameiermøte

TIRSDAG 24.04.2018 
HUNDSUND UNGDOMSSKOLE, 2.ETASJE.

 

SAMEIET ROLFSTANGVEIEN 5  - 17:30-18:25

SNARØYA SAMEIE - 18:30-19:25 (for alle seksjonseiere)

SAMEIENE PELVIKVEIEN 1, PELVIKVEIEN 3 OG ROLFSTANGVEIEN 7 - 19:30-20:30

Dersom du er forhindret fra å møte selv, ber vi innstendig om at du sørger for å utstede en fullmakt til en annen stemmeberettiget som kan møte for deg. Husk at fullmakten MÅ være utfylt for å være gyldig. Stemmeberettigede kan kun ta imot én -1- fullmakt. Det er ikke lov til å instruere fullmaktshaverens stemme.

VEL MØTT!

HUSK KILDESORTERING!

Det er flott at mange er kjempeflinke til å sortere avfallet sitt, men vi kan likevel bli bedre!

Bærum kommune har meldt til oss at vi utifra deres beregninger fremdeles kaster uventet mye restavfall, og ikke så mye matavfall som beregnet, og ønsket.

Kanskje er det egentlig en bra ting - fordi dere er flinke til å bruke opp maten?

Vi vil i hvert fall oppfordre til å benytte sorteringsløsningen om du ikke allerede gjør det - det er ikke en komplisert prosess.

Husk også å sorterer plast og papir! sjekk oppslag på tavler eller benytt påminnelse via appen "Renovasjon".

Røde Kors har nå plassert ut to tøyinnsamlingsbeholdere på plassen bakenfor Rolfsbuktveien 17, så der kan du kaste glass og metall, store mengder papp og papir, samt alt av tekstiler.Liker

.

RADIATORENE

Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og hver gang du hører «surkling». Uten lufting gir ikke radiatorene nok varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene må du lufte de (hele året). Om det er mye luft i radiatoren er det sjanse for rust på innsiden, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.

Slik lufter du en radiator:

Om du ikke har luftenøkkel, kan du kjøpe fra din styreleder. Nøkkelen er ganske liten (ca 2 cm), og har en rund ende med firkantet hull.

I enden av radiatoren (på motsett side av der røret komme inn i radiatoren) er det en liten ventil. Bruk nøkkelen til å skru opp denne ventilen til du hører susing av at lufta går ut. Viktig: Ikke skru så mye at hele ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over gulvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut.

Vent til det kommer ut vann, og la det renne ut en desiliter vatn (en liten kopp) så du er sikker på at radiatoren er tom for luft. Det er nyttig med en fille og en liten bolle til dette.