Vårdugnad 2017

 Felles dugnad for hele Snarøya Sameie

ONSDAG 3.MAI KL. 17:00 - 20:00

(Med værforbehold. Alternativ dag er onsdag 10.mai. Følg med på oppslagstavlen samt nettsidene samme dag.)

Vi avslutter dugnaden med felles grilling ved flaggstangen. Styret kjøper inn enkel mat og drikke. Om noen ønsker å bidra med kaffe/te og noe bakverk er det veldig hyggelig.

Vi bestiller sol og akkurat passe varmt vær… 😊

Oppmøte ved redskapsbod/vaskeri Rolfstangveien 7.
Oppmøtelister fremlegges når dugnaden avsluttes.

RENOVA kommer torsdag 4.mai på dagtid og henter avfallet vårt. Se egen info om dette på dugnadsinfo på oppslagstavlene.

Vi håper alle stiller opp og dermed bidrar til at vi får ryddet godt opp på fellesarealene våre. Vår egeninnsats er med på å holde kostnader til vaktmestertjenester lavere.

Har du ikke anledning til å stille ta kontakt med din styreleder, det finnes alltid noen ekstra oppgaver som du kan gjøre.

 Hilsen fra Styret i Snarøya Sameie

 

Vårdugnad 2017

 P Å M I N N E L S E

Styret i Snarøya Sameie minner om ordinært sameiermøte

TORSDAG 27.04.2017 kl. 18:00.

Årsmøtet for Snarøya Sameie (alle) er beregnet til kl.19:15. Blir vi tidligere ferdig avslutter vi og går videre til de separate årsmøtene for alle undersameiene.

Det er derfor viktig at alle møter til kl. 18:00!

Innkalling med saksliste er sendt per post/per mail, samt at et lese-eksemplar er hengt opp på oppslagstavler i oppgangene.

Styret vil ha en del viktig informasjon å komme med vedrørende bergvarmeprosjekt, renovasjonsløsning og status etter soilrørinspeksjon.

Dersom du er forhindret fra å møte selv, ber vi innstendig om at du sørger for å utstede en fullmakt til en annen stemmeberettiget som kan møte for deg. Husk at fullmakten MÅ være utfylt for å være gyldig. Stemmeberettigede kan kun ta imot én -1- fullmakt. Det er ikke lov til å instruere fullmaktshaverens stemme.

Dersom du ikke har mottatt innkallingen ber vi deg ta kontakt med din styreleder eller forretningsfører.

Vi håper på godt oppmøte  – VEL MØTT!

Ordinært sameiermøte torsdag 27.04.2017 kl. 18:00

Nå har vi mottatt nye avfallsbeholdere, de er plassert utenfor blokkene. Vi ber deg gjøre deg orientert med hvor disse befinner seg ved din blokk. Ordningen iverksettes umiddelbart.

Det er utplassert to typer beholdere hos oss:


- Beholdere kún for MATAVFALL, disse har BRUNT lokk.
I denne er det kún de grønne kommunale matavfallsposene du har fått utlevert som kan benyttes. Vennligst les brosjyren levert med den lille grønne kurven for hva matavfall er/ikke er, og hvordan du best oppbevarer dette inne hos deg.
OBS: IKKE sett matavfallsposer ut på balkongen!
Dette tiltrekker skadedyr som mus, rotter, maur, fugler osv.
Kast heller matavfallet ofte, og KNYT POSEN GODT!

- Beholdere for RESTAVFALL, disse har SORT lokk.
Restavfall er alt du ikke kaster i matavfallet, og heller ikke det du allerede sorterer som papir- og plastavfall, eller andre typer sorteringsavfall! Igjen - les brosjyren du fikk fra Bærum kommune.
Her kan du benytte ordinære plastposer til å pakke inn avfallet.
KNYT POSEN GODT!

Vi minner om at vi er i en tidlig fase av denne nye ordningen, dagens løsning/plassering med beholdere ute er ikke permanent, men vi må bruke litt tid på å finne hva som er Snarøya Sameies beste løsning for avfallshåndteringen videre.

________________________________________


PLAST OG PAPIR;

Papir- og plastavfallet samles heretter i de eksisterende søppelrommene.
Benytt de vanlige transparente og oransje kommunale sekkene til dette.
Vi setter inn en enkel hylle i rommene hvor dere finner sekkene.

 Hjelp oss å holde orden i rommet 
Enhver som benytter seg av ordningen her plikter å sortere riktig samt å dele opp og/eller flatpakke alle bokser/esker/kartonger etc., og komprimere dette så godt det lar seg gjøre.
Pizzaesker med resteskorper er ikke ferdig sortert avfall!
Papiravfall pakket inn i plastposer er heller ikke greit, dette må sorteres!
Plast benyttet til mat skal skylles godt – vi ønsker fremdeles ingen skadedyr inn i blokkene…

NESTE HENTEDAG: FREDAG 17. MARS !
Vaktmester rydder dette ut fra søppelrommet dagen før.

Bærum kommune får ny renovatør fra og med 03.04.2017. Vi vet dermed ikke noe om videre hentedager, ny info kommer.

Styret, 01.03.2017

NY RENOVASJONSLØSNING fra 2. MARS 2017

Styret vil gjerne få si "Tusen takk!" til alle som deltok personlig eller via fullmakter.

Vi var beslutningsdyktige i alle sameiene (minimum 50% stemmeberettigede tilstede), og avstemningene kunne gjennomføres.

Det ble stemt "Ja" for tillatelse til graving på tomten til Sameiet Pelvikveien 3 og Snarøya Sameies fellesarealer i forbindelse med ENØK-prosjektet, samt "Ja" til finansiering av dette ved låneopptak. Altså går videre prosjektering som planlagt, mer informasjon kommer.

Det ble stemt "Ja" til at styret i Snarøya Sameie har mandat til å søke å finne den mest hensiktsmessige løsningen i forbindelse med Bærum kommunes forskrift om endret renovasjonsløsning. Styret kan nå disponere Snarøya Sameies fellesarealer til fast nytt område/faste nye områder for fast fremtidig utvendig avfallsløsning, både på og eventuelt under bakkeplan (helt nedgravde avfallsløsninger). Styret jobber videre med denne saken, mer info kommer.

Protokoll fra sameiermøtet ble sendt per post eller epost fra forretningsfører 22.02.2017.

Avholdt ekstraordinært sameiermøte 15.02.2017

Imorgen tidlig er det innsamling av sorteringsavfall her på Snarøya. Det er veldig fint om alle hjelper til med å få tømt det som er av plast- og papiravfall, på forhånd; Tusen takk!

På Bærum kommune sine nettsider kan du se hentekalender for din adresse; https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/hentekalender/

Når du kommer inn på siden vil det dukke opp en forespørsel om du vil laste ned appen "Min Renovasjon". Når du har appen kan du legge inn din adresse, og dermed få vokte eksakt når både restavfall og sorteringsavfall hentes hos deg. Du kan også sette på varsling for henting, samt se øvrig informasjon om kommunens avfallsordninger. 

Vi henger også etterhvert opp en hentekalender på oppslagstavlen i oppgangene.

Hilsen fra Styret

Ekstraordinært sameiermøte onsdag 15.02.2017

Hei alle, 

Vel inne i det nye året, er vi også inne i en ny styresammensetning. 

Styret i Snarøya Sameie har hatt årets første møte, hvor ny styreleder i Sameiet Rolfstangveien 5 - Anne Kari Aas ble konstituert inn i styret i Snarøya Sameie. 
Tidligere vara i styret i Sameiet Rolfstangveien 7 - May E. Johannessen tok over som styreleder for en periode i 2016, og ved sist styremøte ble (tidligere) styreleder i Sameiet Rolfstangveien 7 - Marit Dalset, gjeninntatt som styreleder for R7. Marit Dalset er styreformann videre for Snarøya Sameie. Det har vært ny delegering av arbeidsoppgaver i styret, og i hovedsak videre har vi nå bergvarmeprosjektet samt renovasjonsprosjektet som skal gjennomføres. 

Styreleder i P1 (Anett) og P3 (Arturas) har hovedansvaret for renovasjonsprosjektet, og styreleder i R5 (Anne Kari) og R7 (Marit) har hovedansvaret for ENØK.prosjektet. Vi har fremdeles med oss Paul Hafsten (forhenværende styreleder i P3) som styrets hovedperson på bergvarmeprosjektet.
Styret er veldig takknemlige for å være så heldige at vi fremdeles har Paul med på oppgaven videre - Tusen takk, Paul!

Nå gleder vi oss til å ta fatt på og komme oss videre i arbeidet, og ser frem til et nytt år!

Vennlig hilsen fra Styret

Et nytt år...

Hei alle, 

Vel inne i det nye året, er vi også inne i en ny styresammensetning. 

Styret i Snarøya Sameie har hatt årets første møte, hvor ny styreleder i Sameiet Rolfstangveien 5 - Anne Kari Aas ble konstituert inn i styret i Snarøya Sameie. 
Tidligere vara i styret i Sameiet Rolfstangveien 7 - May E. Johannessen tok over som styreleder for en periode i 2016, og ved sist styremøte ble (tidligere) styreleder i Sameiet Rolfstangveien 7 - Marit Dalset, gjeninntatt som styreleder for R7. Marit Dalset er styreformann videre for Snarøya Sameie. Det har vært ny delegering av arbeidsoppgaver i styret, og i hovedsak videre har vi nå bergvarmeprosjektet samt renovasjonsprosjektet som skal gjennomføres. 

Styreleder i P1 (Anett) og P3 (Arturas) har hovedansvaret for renovasjonsprosjektet, og styreleder i R5 (Anne Kari) og R7 (Marit) har hovedansvaret for ENØK.prosjektet. Vi har fremdeles med oss Paul Hafsten (forhenværende styreleder i P3) som styrets hovedperson på bergvarmeprosjektet.
Styret er veldig takknemlige for å være så heldige at vi fremdeles har Paul med på oppgaven videre - Tusen takk, Paul!

Nå gleder vi oss til å ta fatt på og komme oss videre i arbeidet, og ser frem til et nytt år!

Vennlig hilsen fra Styret

Parkeringsbevis

1. feb, 2016

Nye bevis for 2016

De nye parkeringsbevisene er forsinket og kommer til oss først denne uken (første uken i februar).
Bevisene dere har er selvsagt fremdeles gyldige inntil nye bevis har blitt distribuert ut til dere.
Mangler du faktura for parkering/garasje? Den skal være sendt per post eller på mail til de som kan motta det, sjekk evt SPAM-mappen. Hvis ikke, send mail til tronstad@bd.no / ring tlf. 23 23 90 90 – Steffen Tronstad.
Øvrige spørsmål; sms/ring Marit 926 92 850.

Mvh Styret v/ Marit

Nye husordensregler for alle i sameiene

Det ble vedtatt nye regler som gjelder for alle 102 enheter. 
Bruk litt tid på å lese dem og legg spesielt merke til:

Oppussing og de begrensninger som er lagt inn, ved tyngre arbeid og lagring av restavfall
Fargen på makisene er nå beskrevet gul med grå striper
Lyd isolasjon er påkrevet og skal dokumenteres til styret for gulv i de 3 øverste etasjene når nytt gulv legges. 

Eksemplar til hver enkelt vil bli distribuert, skal signeres og returneres - 

Reglene finner du her:

 

 

.

Nytt styre Rolfstangveien 5

Det er fint om beboere kan hjelpe til med å holde skadedyr på utsiden av bygningene.  Det gjør vi enklest ved å holde vinduene lukket, spesielt vaskekjellerene i R7 og P1 er utsatt for mauer. 

Mange takk

Skadedyr

Som de fleste vet har vi Canal digital.
I disse dager har de økt hastigheten for når du skal sende ut til verden.
Tidligere hadde du en hastighet på 5mbit/s ned og 2mbit/s opp. Nå er den økt til 5mbit/s både opp og ned. Bredbånn 5. I pakken vi har med dem inngår det også andre mulighetr for å øke hastigheten til en bedre pris enn andre.

De har også tilbud på dekoder, som du kan lese mer Her: https://kabel.canaldigital.no

 

Canal Digital

Forslag til områderegulering tilrettelegger for ny Fornebubane som metro (T-bane) i tunnel mellom Koksaområdet på Fornebu og Lysaker stasjon. Planforslaget omfatter fire stasjoner; Lysaker, Arena, Flytårnet og Fornebu senter (stasjonene er ikke endelig navnsatt, dette må avklares i en egen prosess).

Langs strekningen skal det tilrettelegges for sykkelparkering, adkomstveier, oppholdsarealer, uterom og grønnstruktur. 
Ved endestasjonen planlegges en driftsbase som hovedsaklig vil ligge under bakken.

 

Lenke klikk her

 

 

Fornebu utbygging

Det er ingen regler som sier at man må være medlemmer av parkeringsklagenemnda. Vi venter på at det skal lages en uavhengig nemnd av regjeringen når de nye reglene kommer. Parkeringsklagenemnda i dag har vi hvert medlem av i nesten 2 år frem til de kom med nye takster. Behandlingstiden kan være opp til 7 mnd og vi måtte betale 960kr pr sak som ble klaget inn uansett om vi vant saken eller tapte saken så skulle de uansett ha 960 kr av oss og klageren slapp og betale for saksbehandling. Vi bruker da i stedet forliksrådet for mekling i dag noe som vi føler er mye mer rettferdig. Taper vi saken så tar vi regningen mens om vi vinner saken så betales den av taperen av saken.
 
I tillegg til disse takstene så betalte vi 60.000 kr i året for å være medlemmer.
 
Så vi kommer ikke til å melde oss inn igjen frem til regjeringen kommer med en uavhengig nemnd.
 
Alle P-selskaper håndhever etter de samme standardvilkårene enten man er medlem eller ikke.

Vennlig hilsen/Kind Regards

Østlandskeparkering AS
Adel Boughanjayan 

Fra parkeringsselskapet

Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og hver gang du hører «surkling». Uten lufting gir ikke radiatorene nok varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene må du lufte de (hele året). Om det er mye luft i radiatoren er det sjanse for rust på innsiden, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.

Slik lufter du en radiator:

Om du ikke har luftenøkkel, kan du kjøpe en i en vanlig jernvarebutikk (f.eks. Jernia). Nøkkelen er ganske liten (ca 2 cm), og har en rund ende med firkantet hull.

I enden av radiatoren (på motsett side av der røret komme inn i radiatoren) er det en liten ventil. Bruk nøkkelen til å skru opp denne ventilen til du hører susing av at lufta går ut. Viktig: Ikke skru så mye at hele ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over gulvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut.

Vent til det kommer ut vann, og la det renne ut en desiliter vatn (en liten kopp) så du er sikker på at radiatoren er tom for luft. Det er nyttig med en fille og en liten bolle til dette.

RADIATORENE - 15/9

Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og hver gang du hører «surkling». Uten lufting gir ikke radiatorene nok varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene må du lufte de (hele året). Om det er mye luft i radiatoren er det sjanse for rust på innsiden, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.

Slik lufter du en radiator:

Om du ikke har luftenøkkel, kan du kjøpe en i en vanlig jernvarebutikk (f.eks. Jernia). Nøkkelen er ganske liten (ca 2 cm), og har en rund ende med firkantet hull.

I enden av radiatoren (på motsett side av der røret komme inn i radiatoren) er det en liten ventil. Bruk nøkkelen til å skru opp denne ventilen til du hører susing av at lufta går ut. Viktig: Ikke skru så mye at hele ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over gulvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut.

Vent til det kommer ut vann, og la det renne ut en desiliter vatn (en liten kopp) så du er sikker på at radiatoren er tom for luft. Det er nyttig med en fille og en liten bolle til dette.

29. jan, 2015

ENØK

Styret har gitt grønt lys til å få en utredning om ENØK i sameiet.
En full rapport vil bli presentert på årsmøtet 2015.

6. jun, 2014

Dørene nede skal ikke være satt åpne

Det skal ikke stå åpne dører i sameiet, pga sikkerhet.
Hver beboer plikter å sette seg inn i og følge husordensreglene

6. jun, 2014

Sameienytt

Pr i dag er det ca 90% som bruker nettet.
Behovet for å publisere generell informasjon ved bruk av posten er derfor kraftig redusert. Styret har derfor besluttet å kutte utgivelsen fra 4 til 2 utgaver. Den ene vil komme før fellesferien og den andre før Jul.

6. jun, 2014

Barnevogner

Brannvesenet var klar i sin informasjon at barnevogner i trappeoppgangene er en reell trussel for sikkerheten. I løpet av 5 minutter vil en vogn i flammer gjøre trappeoppgangen ubrukelig som rømningsvei. Andre alternativer bør derfor forsøkes ved parkering av vogner. Gjerne bruk kjelleren.

3. mar, 2014

Leier du ut?

Husk at din beboer skal gjøres kjent med husordensreglene våre.
Nytt av året er også at det skal være RADONmåling av din enhet.

3. mar, 2014

Pusser du opp?

Husk å les reglene i sameiet, slik at dine naboer får det best mulig i perioden du jobber. Husk at skrot skal ikke ligge ute på sameiets grunn. Seksjonseier har selv ansvar for å fjerne dette.

10. feb, 2014

Sko og søppel

På grunn av HMS bestemmelsene, våre hus-ordensregler og at trappene skal vaskes, skal sko og søppel ALDRI hensettes utenfor inngangsdøren til seksjonene, ei heller på fellesarealet i gangene. Rømningsveier skal til enhver tid være fri for enhver hindring.